Spoločnosť Ľupčianka, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1994. Práve dlhoročné skúsenosti zaručujú garanciu kvality našich výrobkov výsledkom čoho je spokojnosť našich zákazníkov.

Predmet činností sa rozdeľuje do 3 kategórií:

  • Výroba a predaj papierových výrobkov
  • Výroba a predaj agroproduktov
  • Separácia a spracovanie druhotných surovín

Našou úlohou je vytváranie obalov, ktoré sú určené na ochranu a zároveň slúžia aj ako určitá forma reprezentácie pre našich zákazníkov.

lupcianka vyroba kartonove obaly

Spoločnosť má štatút CHRANENÁ DIELŇA

Spoločnosť Ľupčianka, s.r.o. zamestnáva vo svojej výrobnej spoločnosti pracovníkov so zdravotným postihnutím, čim dosiahla štatút CHRANENÁ DIELŇA. Práve dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti znamenajú poskytovanie istôt pre znevýhodnených uchádzačov na trhu práce. Taktiež je to výhodou pre našich odberateľov. Spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinná zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov. Ak tak neurobí, zamestnávateľ má dve možnosti:

-Prvou možnosťou je za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, čo činí 1045 eur za jednu osobu .
-Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od zamestnávateľa, ktorého zamestnanci sú občanmi so ZŤP.