Zverejňované údaje

pdfZverejňované údaje 1. Q. 2023

pdfZverejňované údaje


Zhodnotený zber

pdfRozhodnutie Okresný úrad Ružomberok - 27.11.2013

pdfRozhodnutie Okresný úrad Ružomberok - 26.11.2013

pdfRozhodnutie Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 31.3.2016

pdfRozhodnutie Okresný úrad Ružomberok - 29.4.2016

pdfRozhodnutie Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 4.5.2018

pdfZmena rozhodnutia - Okresný úrad Ruzomberok - 19.7.2018

pdfRozhodnutie Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 12.10.2020

pdfRozhodnutie Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 10.8.2021

pdfRozhodnutie Okresný úrad Žiar nad Hronom - 30.8.2022

pdfRozhodnutie Okresný úrad Ružomberok - 20.12.2022

pdfRozhodnutie Okresný úrad Liptovský Mikuláš -16.9.2022

pdfRozhodnutie Okresný úrad Ružomberok - 31.5.2022

pdfRozhodnutie Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 19.9.2022

pdfRegistrácia Okresný úrad Liptovský Mkuláš - 10.3.2022


Kopmostoviská

pdfObvodný úrad životného prostredia v Ružomberku 9.8.2013

pdfRozhodnutie Okresný úrad Ružomberok - 30.8.2018

pdfRozhodnutie Okresný úrad Ružomberok - 26.3.2019

pdfRozhodnutie Okresný úrad Ružomberok - 15.5.2020

pdfRozhodnutie Okresný úrad Ružomberok - 21.1.2021

pdfRozhodnutie Okresný úrad Ružomberok - 29.3.2021

pdfRozhodnutie Okresný úrad Ružomberok - 13.7.2021

pdfRozhodnutie Okresný úrad Ružomberok - 11.11.2021

pdfRozhodnutie Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 6.12.2021

pdfRozhodnutie Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 6.12.2021


Lisková

pdfRozhodnutie Okresný úrad Ružomberok - 31.5.2022

pdfRozhodnutie Okresný úrad Ružomberok - 31.5.2022